กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

ตะโกนบอกคนเล่นการพนัน variety

ว่า "ตำรวจมา!!"
มีความผิดต้องติดคุก

20171227140941 68020

เปิดเพลงเสียงดัง ระวังโทษปรับ!!  variety

20170415081238 08553

จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น  variety

มีความผิดทางอาญา

178775

แอบอ้างตนเป็นบุคคลอื่น variety

20170322115912 64487 

เมื่อพระภิกษุกระทำความผิดทางอาญา variety

20170322115343 63139

 ดำเนินคดีอาญากับคนบ้า ได้ หรือ ไม่  variety

136029

ทำความผิดใน - นอก ประเทศไทย

ขึ้นศาลที่ไหน 

137937

 

ระวังภัย Call Center 

132874

การเสนอร่างกฎหมาย 

125157

 

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ 30 พ.ศ.2560

110078

ร้ายขายยาไม่มีเภสัชกร

129224

สังเกตแบงค์ปลอม ในขั้นตอน 3 วิธี

119130

 

เอกสารสำคัญที่ผู้ขับขี่ต้องมีติดรถ

109179

แอบอ้างตัวเป็น ตำรวจ ผิดกฎหมาย

112788

ได้ประกันตัวแล้วหนี

126091

 

ตั้งวงดื่มเหล้า เมาแล้วเสียงดัง

128153

 

การขอเลขที่บ้าน

110918

 

 

 

พ่นสีกำแพงปรับ 5,000

124783

ขบวนการค้ามนุษย์ รูปแบบเรือประมง 

110505

 

 

 

"เลี่ยงภาษี มีโทษปรับ"


107776

 

วิธีจำคนร้าย แจ้งเบาะแส 
#ช่วยจับโจร

1504364597155

 

  

บุหรี่นำข้าไฟฟ้า มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ 

106049

จัดซื้อ-จัดจ้าง ภาครัฐแบบใหม่

S  74260484

หยุดการค้ามนุษย์

S  74260485

 

อ่าน ก่อน ขายบุหรี่

S  74260482

เปิดกฎหมายทำร้ายคน-ทารุณสัตว์

S  74260487

สัญญาโหด! ดอกเบี้ยคลั่ง!

S  74260483

วิธีปฏิบัติต่อหญิงตั้งครรภ์ 

S  74260486

 

ยื่นฟ้องคดีผ่านทางออนไลน์ได้แล้วนะ!

 a28ea99f2f729aaca8c05e6aae9b381d

ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง

และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560

*ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความ

และเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560*

 

 

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่ง

และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์*

 * หมายเหตุ : แหล่งที่มาจากสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

 

ขั้นตอนการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์

  3-Infographic-e-Filing-process

 

ใช้เงินปลอมซื้อของโทษสูงสุด 15 ปี  

73980

รู้ยัง? กฏหมายใหม่เมาแล้วขับ 

78741 

เข้าบ้านผู้อื่นโดยไม่ขออนุญาต ผิด ฐานบุกรุก 

 67133

รู้ไว้ก่อนแต่งงาน 

76888

พระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

91\

พัฒนาการบริการคลินิคยุติธรรม

902

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560

901

 ผู้ถูกละเมิด

903

การคุ้มครองพยานในคดีอาญา

910

5 ข้อควรรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทน

และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

907

 ความผิดที่ผู้เสียหายยื่นขอรับค่าตอบแทนได้

908

องค์ประกอบของผู้เสียหาย

909

กรมคุ้มครองสิทธิกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 5 ฉบับ

912

สิทธิการได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายของจำเลย

911

อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

914

ความผิดต่อผู้เสียหาย

915

เมืองสิทธิมนุษยชน

918

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

917

บทกำหนดโทษ การยื่นคำขอโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ

916

จำเลย

919

คลินิกยุติธรรมช่วยท่านได้

906

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

913

ภารกิจการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ  

904

 การบูรณาการระบบงานช่วยเหลือประชาชน

ที่ถูกละเมิดครบวงจรตามมาตรฐานสากล

920

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

922

ประเภทรถที่กำหนดให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในปัจจุบัน

923 

ม.44 มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ

924

 

 

 

 

ประเภทรถที่กำหนดให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในปัจจุบัน  

925

ทำอย่างไรเมื่อต้องการประกันตัว

926 

เกิดอุบัติเหตุรถชนทำอย่างไร

927 

เกิดอุบัติเหตุรถชนทำอย่างไร

928

ทำอย่างไร...เมื่อรถหาย

929

ทำอย่างไรเมื่อจะถูกไฟแนนซ์ยึดรถ

930

ทางออกเมื่อไฟแนนซ์ยึดรถ

931

ถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้ทำอย่างไร

932

พกปืนอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย

933

 แท็กซี่ไม่รับ โดนปรับทันที!!

16-05-2017 1

 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

สำหรับเด็กและเยาชน

ที่คุณ...ควรรู้

16-05-2017 2


เปิดกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  

13-07-2017 2

 

UCEP คืออะไร 13-07-2017 3 

 

ใครใช้สิทธิ UCEP ได้  

13-07-2017 4

 

อาการฉุกเฉินที่ใช้สิทธิ UCEP  

13-07-2017 5 
ขั้นตอนการใช้สิทธิ UCEP  


13-07-2017 6

เมื่อมีข้อสงสัยเรื่องอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต 

13-07-2017 7 

หน้าที่ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต

 13-07-2017 8

เมื่อมีข้อโต้แย้งเรื่องอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต  
 
13-07-2017 9

กรณีรพ.ต้นสังกัดไม่มีเตียงรองรับ 

13-07-2017 11

การส่งรักษาต่อหลัง 72 ชั่วโมง 

13-07-2017 10

 

 

ทรัพย์สินที่ไม่สามารถยึด หรือ อายัดได้ 

13-07-2017 12

คนต่างด้าวสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้  

13-07-2017 13

การให้บริการศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว

13-07-2017 14

การดำเนินการขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว

13-07-2017 15

ไม่มีหลักประกันในชั้นศาล?

13-07-2017 16

9 เรื่องควรรู้ "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่"  
13-07-2017 1
ข้อมูลเพิ่มเติม

 

❈ 1. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( Environmental Impact Assessment ย่อว่า EIA)การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 2. จรรยาบรรณแพทย์ไทย

 3. สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พรบ.รื้อฟื้นคดีอาญา

 4. ถูกตำรวจออกหมายเรียกจะต้องไปหรือไม่ มีผลอย่างไรถูกตำรวจออกหมายเรียกจะต้องไปหรือไม่ มีผลอย่างไร

 5. สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พรบ.รื้อฟื้นคดีอาญาสาระน่ารู้เกี่ยวกับ พรบ.รื้อฟื้นคดีอาญา

 6. สิทธิของจำเลย มีอะไรบ้างสิทธิของจำเลย มีอะไรบ้าง

 7. สิทธิของผู้ต้องหา มีอะไรบ้างสิทธิของผู้ต้องหา มีอะไรบ้าง

 8. สิทธิของผู้เสียหายและพยาน มีอะไรบ้างสิทธิของผู้เสียหายและพยาน มีอะไรบ้าง

 9. 9 เรื่องควรรู้ "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่"

 10. การกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มีอะไรบ้าง

 11. การขอคืนทรัพย์สินที่เป็นของกลางในคดีอาญาและศาลมีคำสั่งให้ริบ ต้องดำเนินการอย่างไร

 12. การอายัดเงินเดือนมีหลักเกณฑ์อย่างไร กรณีการถูกบังคับคดี

 13. การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา มีกี่ประเภท และใครบ้างที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอปล่อย ตัวชั่วคราว

 14. ข้อความโฆษณาที่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มีอะไรบ้าง

 15. Doing Business of Thailand

 16. กรณีเป็นผู้ประสบภัยจากรถ