กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ใครเป็นใครในคดีอาญา variety

119639

 

สิทธิ การได้รับเงินช่วยเหลือของผู้เสียหาย  variety

125418

การรื้อคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ variety

..ทำได้หรือไม่?


128820

สิทธิของผู้เสียหาย เมื่อประสบภัยจากรถยนต์ variety

107439

  การฝากขัง  variety

ประกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

113674

จำเลยไม่ผิด

1504364597162

เข้าใจการดำเนินคดีอาญาเบื้องต้นง่าย ๆ ใน 1 นาที

 

108364 

หลักฐานของจำเลย

ที่นำมายื่นขอรับเงินค่าทดแทน หรือ ค่าใช้จ่าย

 16-05-2017 3

หลักฐานที่ผู้เสียหายต้องนำมายื่น

ในการขอรับเงินค่าตอบแทน

16-05-2017 4 

 

อัตราการจ่ายเงิน

แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

16-05-2017 5

 

 

1. ศาลตัดสินยกฟ้อง ไม่ทราบว่ามีสิทธิอะไรเยียวยาบ้าง