กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
 Ep1.ทำไมต้องกระจายอำนาจทั้ง 76 จังหวัด (ผอ.ปิ๋ม)
 Ep2.กฎหมายน่ารู้กับการช่วยเหลือเหยื่อและแพะ (พี่เก่ง)
 Ep3. How.to.do.ทำอย่างไรในการช่วยเหลือเยียวยา (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง) (พี่วิน)
 Ep4.part.1.เอ้...การพิจารณาช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม (พี่จีน) 
 Ep4.part.2.การพิจารณาช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม (พี่จีน)
 Ep5.แล้วการช่วยเหลือแพะล่ะมีหลักเกณฑ์ แนวทางอย่างไร (พี่ปุ๊กกี้)
 Ep6.หัวใจสำคัญของการสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐาน (พี่ปิ๊ก)
 Ep7.เทคนิคที่ไม่เหมือนใครกับการสรุปสำนวนเหยื่อ (พี่จีน)
 Ep8.เทคนิคที่ควรจดจำกับการสรุปสำนวนแพะ (พี่ปุ๊กกี้)
 Ep9.นำเสนอสำนวนอย่างไรให้กรรมการเข้าใจง่ายและร้องว้าว (พี่เปิ้ลและพี่ทราย)
 Ep10.คำวินิจฉัยคืออะไร แล้วกว่าผู้เสียหายและจำเลยจะได้รับเงิน ต้องทำอย่างไร (พี่ฟักและพี่กัน)
 Ep11.ถ้าประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณามีสิทธิ์อุทธรณ์
 Ep12.สิ่งที่ควรพึงระวังข้อผิดพลาดเมื่อลงระบบสารสนเทศ (พี่ระและพี่แม็กกี้)