กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 41595810 318795068854462 6702926090433724416 n41601917 308845806335084 5753131031116906496 n41715311 1379533252177843 3126461622818701312 n41743020 290985798157764 4901100332379013120 n

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานเลขานุการกรม คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม(ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 3 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 จำนวน 60 คน เข้าร่วม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องผ่านฐานการเรียนรู้ 4 ฐานคือ 1.ฐานข้าคือคน 2.คนเท่ากัน 3.สิทธิเขาสิทธิเรา 4.คุณคือใคร โดยมีเป้าหมายเพื่อเรียนรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน รู้จักสิทธิขั้นพื้นฐาน การเคารพสิทธิและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ซึ่งในครั้งนี้เด็กๆ ได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาคกลาง จำนวน 8 คน เข้าร่วมสังเกตการและเรียนรู้การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

14 กันยายน 2561 / กชอ.-ภาพ, พบพร-ข่าว