กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

12345678

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๔๕ น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมไชยานุกิจ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ครบ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และเป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันที่มีความหมายและมีความสำคัญยิ่งต่อประชาชนชาวไทยทุกคน คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงร่วมกันขอพระราชทานพระราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงเป็นพระแม่แห่งชาติ
และ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

********************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑/พิชญ-ข่าว