กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

239

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4 ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสร้างเครือข่ายใหม่และสานสัมพันธ์เครือข่ายเดิมให้เป็นโฆษกชาวบ้าน โดยมีประธานเครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยเลขาศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ จาก ตำบลถ้ำ และ ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จำนวน 30 คน เข้าร่วม

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ความสนใจต่อการฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์สมมุติเป็นอย่างมาก และชี้ช่องทางการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิ รวมถึงได้ให้คำแนะนำให้มีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มความรู้เรื่องกฎหมายที่ดิน
เขตแดน และมรดก เข้าไปด้วย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนั้น คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมจะสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปถ่ายทอดต่อในชุมชน และแนะนำช่องทางการอำนวยความเป็นธรรมช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในปฏิบัติงานต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

 

๑๐ พฤษภาคม- ๒๕๖1 / พบพร-ภาพ,ข่าว