กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

163

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๘
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้การต้อนรับคุณแคทรีน บันนัค หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย และ ดร.พิมรภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเข้าพบและแนะนำองค์กร
พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

            สำหรับมูลนิธิฟรีดริช เนามัน นั้น ที่ผ่านมาได้ให้การเหลือช่วยในการดำเนินโครงการ “ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งมีกิจกรรมให้เยาวชนจัดทำผลงานศิลปะสำหรับเป็นสื่อเพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน และโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง และจะมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในปีนี้ ทั้งนี้ยังได้มีการหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศวนใจให้มูลนิธิฯ เผยแพร่เกมส่งเสริมสิทธิในโรงเรียนที่กระทรวงการต่างประเทศให้การสนับสนุน อีกทั้งควรให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน (Roadmap) รวมถึงการจัดฝึกอบรม Play coach เพื่อให้สามารถเป็นผู้ฝึกสอนผู้อื่นได้ต่อไป

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

 

13 มีนาคม ๒๕๖๑/กสป.-ภาพ/พิชญ-ข่าว

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๘
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้การต้อนรับคุณแคทรีน บันนัค หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย และ ดร.พิมรภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเข้าพบและแนะนำองค์กร
พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

            สำหรับมูลนิธิฟรีดริช เนามัน นั้น ที่ผ่านมาได้ให้การเหลือช่วยในการดำเนินโครงการ “ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งมีกิจกรรมให้เยาวชนจัดทำผลงานศิลปะสำหรับเป็นสื่อเพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน และโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง และจะมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในปีนี้ ทั้งนี้ยังได้มีการหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศวนใจให้มูลนิธิฯ เผยแพร่เกมส่งเสริมสิทธิในโรงเรียนที่กระทรวงการต่างประเทศให้การสนับสนุน อีกทั้งควรให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน (Roadmap) รวมถึงการจัดฝึกอบรม Play coach เพื่อให้สามารถเป็นผู้ฝึกสอนผู้อื่นได้ต่อไป

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

13 มีนาคม ๒๕๖๑/กสป.-ภาพ/พิชญ-ข่าว