กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

112

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น ๒๒ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมคณะผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เข้าร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปี วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนแด่ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์และการกุศล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท โดยมี นายวุฒิ นนทฤทธิ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และคณะ ให้การต้อนรับ

          ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์เป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่ได้ให้ความร่วมมือ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยดีเสมอมา

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑/พบพร-ภาพ,ข่าว