กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 77

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพรหมนอก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าพบ พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ ที่ปรึกษา กม.1 เพื่อร่วมหารือและบูรณาการการทำงานร่วมกันในหลายประเด็น อาทิ คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานฯ การจ่ายเงินแก่ทนายความในชั้นสอบสวนตามป.วิ.อ.ม.134/1 พ.ร.บ.ศาลเยาวชน การแจ้งสิทธิผู้เสียหาย การคุ้มครองพยานในคดีอาญา การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ โดยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขตบางขุนเทียนบนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ จากการหารือดังกล่าวได้มีมติร่วมกันโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สรุปเรื่องที่ค้างแจ้งมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกครั้ง
รวมทั้งยินดีให้กรมฯ เข้าร่วมประชุม
vdo conferent เพื่อชี้แจงบทบาทภารกิจให้กับตำรวจทั่วประเทศในครั้งต่อไป อีกด้วย

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ / กพส.-ภาพ,พบพร-ข่าว