กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

273

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ กรมประชาสัมพันธ์ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท พร้อมด้วย นายวชิระ นันผาด หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้ง พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ชาย) บ้านราชาวดี จำนวน 2,000 บาท โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ 

ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยดีเสมอมา

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐/ สรานันท์.-ภาพ/ข่าว