กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงเบาะนั่งโดยสาร รถยนต์ส่วนบุคคล (รถตู้) จากขนาด ๑๒ ที่นั่ง เป็นขนาด ๑๑ ที่นั่งรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ฮษ ๒๐๒๔ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม