กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
ฉบับที่ 19/2563 ...วันที่ 18 ตุลาคม 2562 (เข้าดู 2 ครั้ง)
ฉบับที่ 19/2563 กรมคุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน พร้อมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มสมัชชาคนจน
ฉบับที่ 18/2563 ...วันที่ 18 ตุลาคม 2562 (เข้าดู 2 ครั้ง)
ฉบับที่ 18/2563 กรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแก่คณะอนุกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
ฉบับที่ 17/2563 ...วันที่ 18 ตุลาคม 2562 (เข้าดู 3 ครั้ง)
ฉบับที่ 17/2563 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ (คณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสมุทรปราการ) พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนฯ กรณีนักศึกษาช่างยนต์เทคนิคศรีสะเกษประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ รวมเป็นเงินกว่า 7 แสนบาท
แสดงข่าวทั้งหมด
8 ต.ค. 62 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (174)
27 ส.ค. 62 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (369)
6 ส.ค. 62 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (495)
25 ก.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล และผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (491)
15 ก.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ตำแหน่งเลขานุการกรม และตำแหน่งผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ) (425)
แสดงประกาศทั้งหมด
15 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮว ๒๐๗๑ กรุงเทพมหานคร ซ่อม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9)
15 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮล ๔๐๕๕ กรุงเทพมหานคร ซ่อม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6)
15 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8)
11 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับจ้างเพื่อจัดส่งผลงานของเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21)
11 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4)
แสดงข่าวทั้งหมด
23 ก.ย. 62 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (1566)
5 ก.ย. 62 ประกาศ รายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (550)
2 ก.ย. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมคุ้มครมองสิทธิและเสรีภาพ (886)
23 ส.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง)ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือก เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (540)
16 ส.ค. 62 ประกาศ แจ้งสถานที่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และทดสอบความรู้อาวุธศึกษา และทักษะการใช้อาวุธปืน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ(ด้านคุ้มครองพยาน) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (824)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 4,543,159 ครั้ง