กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

  รายงานผลการประชุมทางวิชาการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
International Human Rights Conference
ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

  ดาวน์โหลด (Download)

ศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน

 

Link Website : ศูนย์สิทธิมนุษยชน (Human Rights Center) >>> คลิก <<<

Facebook : Human Rights Center Thailand  >>>คลิก<<<