กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
กรมคุ้มครอ...วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (เข้าดู 24 ครั้ง)
กรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่เชิงรุกจังหวัดชลบุรี มอบเงินแก่ทายาทผู้เสียหายและผู้เสียหายในคดีอาญา
เอกสารประก...วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 (เข้าดู 131 ครั้ง)
เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการพัฒนากฎหมายและมาตรการในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดลิทธิและเสรีภาพ และจากการกระทำความผิดทางอาญา
กรมคุ้มครอ...วันที่ 22 มกราคม 2561 (เข้าดู 213 ครั้ง)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการคุ้มครองพยาน จากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดจักรยานยนต์บอมม์ที่ยะลา
แสดงข่าวทั้งหมด
19 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (42)
13 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (95)
9 ก.พ. 61 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (171)
8 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (82)
6 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (93)
แสดงประกาศทั้งหมด
21 ก.พ. 61 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมถรรนะเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (53)
15 ก.พ. 61 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (114)
12 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (208)
9 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาคอมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (138)
8 ก.พ. 61 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (554)
แสดงข่าวทั้งหมด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

จำนวน 4,013,443 ครั้ง