กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

34

56

78

910

1112

1314

1615

1718

1920

21

data info 1 01data info 2 01

data info 3 01data info 4 01

data info 5 01data info 6 01

data info 7 01data info 8 01

 data info 9 01data info 10 01

 do motto1do motto2

do motto3do motto4

 do motto5do motto6

 do motto7do motto8

do motto9do motto10

don t motto1don t motto2

don t motto3don t motto4

don t motto5don t motto6

don t motto7don t motto8

don t motto9don t motto10

front

back

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

1213

1415

16

1718

1920

2122

2325

24

26

2728

29

31

3033

3435

36

38

39

3740

4144

42

43

46

4547

48

 49

50

51.151.2

51.351.4

51.5