กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

                                               ที่ตั้งคลินิกยุติธรรมทั่วประเทศ

                                                                                  ภาค 1

จังหวัด

สถานที่ตั้งและที่อยู่

พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ

โทรศัพท์

โทรสาร

1.สมุทรปราการ                   

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2เลขที่ 596 หมู่ 5

ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

นางสาวเกศรารัตติ์ บุนนท์

 

0 2707 7811-2 ต่อ 15

 

0 2707 7811-2 ต่อ 16

2.ปทุมธานี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 (หลังเก่า)
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอท
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

นางสาวพนิตนันท์  สุรัตน์โรจน์

 

0 2581 3990-1

0 2581 3390

3.นนทบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นายอภิวัฒน์ ชาญณรงค์

(ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป)

02 525 7245(จนท. กรม)

0 2589 0481
ต่อ 141 (เบอร์ อบจ)

 

02-525 7245 (แฟกซ์)

0 2589 0481
ต่อ 141,

4.พระนครศรีอยุธยา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 9/25 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1

035 708 387

035 708 388

5.อ่างทอง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง เลขที่ 47/25 หมู่ 2 ต.ศาลาแดง
อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

นางพัชรี เกียรติกุล

 

035 615 787-8

035 615 787

6.ลพบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี เลขที่ 118 ถ.สีดา ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000

นางสาวอัญชลี เฉลยโอฐ

 

036 782 207
036 782 806 036 782 807

036 782 206

7.สิงห์บุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี อาคารศรีประมงค์ เลขที่ 259/6
หมู่ 7 ถ.สิงห์บุรี-บางระจัน ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

นายเอกอมร มีสม

 

036 523 755-6

กด 0

036 523 755

8.ชัยนาท

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท อาคารศาลาประชาคม ชั้น 2

ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง    
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

นางสาวปวีณา  สุขแก้ว

 

056 411 928

056 411 873

056 412 103

9.สระบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี

เลขที่ 2 ซ.17 ถ.พหลโยธิน

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18240

นายยุทธศักดิ์ บุญมา

 

036 213 158

036 213 159

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2560