กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

นางอุดมสิน ธรรมสุวินัย ผู้อำนวยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (ภาคตะวันออก)

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคตะวันออก (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)

เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 ถ.แจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 02 141 2732 , 02 141 2735-36

โทรสาร 02 143 9664

ชลบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เลขที่178/18 หมู่3 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 038 467 793-4, 038 467 558

โทรสาร 038 467 559, 038 437 795

ฉะเชิงเทรา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่66/1 ถ.ยุทธดำเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ 038 514 375

โทรสาร 038 514 375

ปราจีนบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่702 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์ 037 212 088

โทรสาร 037 211 088

สระแก้ว

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว อาคารหอประชุมปางสีดา ชั้น2 ศูนย์ราชการ ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 037 425 320

โทรสาร 037 425 321

ระยอง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง หลังใหม่ ชั้น
ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

โทรศัพท์ 038 694 616 , 038 694 462

โทรสาร 038 694 616

จันทบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี เลขที่13/1 ถ.ทางหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 039 302 480

โทรสาร 039 302 497

ตราด

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด เลขที่1133 หมู่1 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

โทรศัพท์ 039 524 031-2

โทรสาร 039 524 033

นครนายก

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก เลขที่ 161/3 หมู่ 13 ถนนนครนายก-รังสิต ต.ท่าช้าง 
อ.เมือง จ.นครนายก 26000

โทรศัพท์ 037 315 002

โทรสาร 037 315 053