กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
ฉบับที่ 430/2561...วันที่ 17 กันยายน 2561 (เข้าดู 15 ครั้ง)
ฉบับที่ 430/2561 กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมพัฒนาประสิทธิภาพหลักสูตรการบังคับใช้กฎหมาย ของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 16
ฉบับที่ 429/2561...วันที่ 17 กันยายน 2561 (เข้าดู 13 ครั้ง)
ฉบับที่ 429/2561 กรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามและประสานงานตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ของกระทรวงยุติธรรม (ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
ฉบับที่ 428/2561...วันที่ 17 กันยายน 2561 (เข้าดู 13 ครั้ง)
ฉบับที่ 428/2561 กรมคุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมงาน “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แสดงข่าวทั้งหมด
29 ส.ค. 61 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรีือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวนการระดับต้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (316)
22 ส.ค. 61 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (304)
16 ก.ค. 61 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (320)
13 ก.ค. 61 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (228)
11 มิ.ย. 61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุุคล และผลงานเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (514)
แสดงประกาศทั้งหมด
17 ก.ย. 61 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษากฏหมายประจำคลินิกยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ส่วนกลาง) (63)
10 ก.ย. 61 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฏหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง) ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือก เป็นที่ปรึกษากฏหมายประจำคลินิกยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (154)
27 ส.ค. 61 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมประมาณ พ.ศ. 2561 (974)
23 ส.ค. 61 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (3000)
31 ก.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (274)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 4,197,514 ครั้ง