กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
กระทรวงยุต...วันที่ 25 เมษายน 2561 (เข้าดู 416 ครั้ง)
กระทรวงยุติธรรมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อรายงานการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศต่าง ๆ ประจำปี 2560 (The 2017 Country Reports on Human Rights Practices) ซึ่งออกโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
กรมคุ้มครอ...วันที่ 15 มีนาคม 2561 (เข้าดู 649 ครั้ง)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ช่วยเหลือทางกฎหมายและแจ้งสิทธิฯ กรณีคุณตาซาเล้งถูกวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนและทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ
กรมคุ้มครอ...วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (เข้าดู 504 ครั้ง)
กรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่เชิงรุกจังหวัดชลบุรี มอบเงินแก่ทายาทผู้เสียหายและผู้เสียหายในคดีอาญา
แสดงข่าวทั้งหมด
ฉบับที่ ๒๘...วันที่ 21 มิถุนายน 2561 (เข้าดู 12 ครั้ง)
ฉบับที่ ๒๘๖/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมประชุม Being LGBTI in asia thailand country dialog พร้อมร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นแก่ผู้เข้าร่วมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ฉบับที่ ๒๘...วันที่ 20 มิถุนายน 2561 (เข้าดู 49 ครั้ง)
ฉบับที่ ๒๘๕/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่เชิงรุกแจ้งสิทธิแก่ทายาทผู้เสียหาย กรณีหญิงสาวถูกฆ่าเปลือยและอำพรางศพ
ฉบับที่ ๒๘...วันที่ 19 มิถุนายน 2561 (เข้าดู 54 ครั้ง)
ฉบับที่ ๒๘๔/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อหารือข้อราชการ และแจ้งนโยบายนายกรัฐมนตรีในการป้องกันและปราบปรามการกระทำทรมานและการบังคับให้หายสาบสูญ
แสดงข่าวทั้งหมด
11 มิ.ย. 61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุุคล และผลงานเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (152)
23 พ.ค. 61 ประกาศ การเลื่อนรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (271)
8 พ.ค. 61 หลักเกณฑ์การสรรหาและประเมินสมรรถภาพพนักงานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพยาน เพื่อทำหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยแก่พยายานในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยายานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 (246)
4 พ.ค. 61 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงารเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (284)
23 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงดำเเหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (486)
แสดงประกาศทั้งหมด
21 มิ.ย. 61 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ.2563 - 2566 (8)
21 มิ.ย. 61 ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตชุดความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน ตามโครงการพัฒนาชุดความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5)
21 มิ.ย. 61 ประกาศ ราคากลางจ้างผลิตชุดความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน ตามโครงการพัฒนาชุดความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5)
21 มิ.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับจ้างปรับอากาศ (รถตู้) รวมค่าเรือข้ามฟากขนานยนต์ ระหว่างวันที่ 24 28 มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5)
21 มิ.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7)
แสดงข่าวทั้งหมด
21 มิ.ย. 61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อเลิอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ในตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (23)
13 มิ.ย. 61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (186)
8 มิ.ย. 61 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (1011)
7 มิ.ย. 61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (665)
1 มิ.ย. 61 ประกาศประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและแผนปฏิบัติการ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (175)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 4,125,643 ครั้ง