กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
ฉบับที่ ๓๒...วันที่ 16 กรกฏาคม 2561 (เข้าดู 15 ครั้ง)
ฉบับที่ ๓๒๑/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิฯ พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา พร้อมลงนามให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายกับ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ฉบับที่ ๓๒...วันที่ 13 กรกฏาคม 2561 (เข้าดู 18 ครั้ง)
ฉบับที่ ๓๒๐/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิฯ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารเรือนจำระดับหัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ (นบฝ.) รุ่นที่ 1 พร้อมบรรยายให้ความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์”
ฉบับที่ ๓๑...วันที่ 13 กรกฏาคม 2561 (เข้าดู 21 ครั้ง)
ฉบับที่ ๓๑๙/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิฯ ประชุมเพื่อหารือทวิภาคีร่วมกับกรมสิทธิมนุษยชน กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทำข้อตกลงความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
แสดงข่าวทั้งหมด
16 ก.ค. 61 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (32)
13 ก.ค. 61 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (39)
11 มิ.ย. 61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุุคล และผลงานเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (346)
23 พ.ค. 61 ประกาศ การเลื่อนรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (321)
8 พ.ค. 61 หลักเกณฑ์การสรรหาและประเมินสมรรถภาพพนักงานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพยาน เพื่อทำหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยแก่พยายานในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยายานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 (309)
แสดงประกาศทั้งหมด
11 ก.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (คนพิการ) (104)
11 ก.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (145)
28 มิ.ย. 61 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (774)
25 มิ.ย. 61 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (320)
22 มิ.ย. 61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (276)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 4,144,785 ครั้ง