กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
คุ้มครองสิ...วันที่ 15 กันยายน 2564 (เข้าดู 33 ครั้ง)
คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมรับเรื่องร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม กรณีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อ "นรกบนดิน"
รมว.ยุติธร...วันที่ 15 กันยายน 2564 (เข้าดู 26 ครั้ง)
รมว.ยุติธรรม เร่งกรมคุ้มครองสิทธิฯ ช่วยเยียวยาพลเมืองดี ที่ถูกตีหัวเจ็บสาหัส หลังช่วยเหลือตำรวจจับตัวชายอาการคลุ้มคลั่งจะทำร้ายผู้อื่น
วันที่ 2 กันยายน 2564 (เข้าดู 40 ครั้ง)
"คุ้มครองสิทธิฯ" ห่วงใยผู้สื่อข่าวที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงจนถูกลูกหลง ส่ง จนท.เชิงรุก แจ้งสิทธิและรับคำขอ ตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ มุ่งให้ความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตามนโยบาย รมต.ยธ.
แสดงข่าวทั้งหมด
ฉบับที่ 984/2564...วันที่ 20 กันยายน 2564 (เข้าดู 26 ครั้ง)
ฉบับที่ 984/2564 คุ้มครองสิทธิฯ เปิดหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 29) เตรียมพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของกระทรวงยุติธรรม
ฉบับที่ 983/2564...วันที่ 20 กันยายน 2564 (เข้าดู 34 ครั้ง)
ฉบับที่ 983/2564 คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมเสวนา “มองเทศ แลไทย กับการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก” มุ่งเสริมสร้างความรู้และตระหนักต่อสาธารณะในเรื่องสิทธิเด็ก ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ลดการพึ่งพิงสถาบันเลี้ยงดู และป้องกันการแยกเด็กจากคร
ฉบับที่ 982/2564...วันที่ 20 กันยายน 2564 (เข้าดู 10 ครั้ง)
ฉบับที่ 982/2564 คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 1 ครั้งที่ 6/2564 รวมจ่าย 12 ราย เป็นเงินกว่า 7 แสนบาท
แสดงข่าวทั้งหมด
27 ส.ค. 64 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (206)
10 ส.ค. 64 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (80)
2 ส.ค. 64 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน (111)
28 ก.ค. 64 ประกาศเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ การประเมินบุคคล และผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (87)
15 ก.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (146)
แสดงประกาศทั้งหมด
20 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการแสดงผลการดำเนินงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6)
16 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง Organizer เพื่อจัดงานประกาศผลและเสวนาถอดบทเรียนการเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้ชื่อ งานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9)
16 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเผยแพร่ผลงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ต่อสาธารณชนผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3)
16 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8)
15 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ สิทธิมนุษยชน รูปแบบแผ่นพับ (ผลิตเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20)
แสดงข่าวทั้งหมด
7 ก.ย. 64 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (214)
1 ก.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ส่วนกลาง) (153)
30 ส.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (198)
20 ส.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้สมัครบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง) ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (337)
3 ส.ค. 64 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (331)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 4,915,992 ครั้ง