กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 Land Mark Adjusted for Presentation 24.11

pic01

b3

17.11.2017.v2

rights to health

AmazingThai homepage2

7 ธ.ค. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน (70)
17 พ.ย. 60 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลปและผลงานเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (240)
9 พ.ย. 60 ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเพาะ (332)
7 พ.ย. 60 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (125)
25 ต.ค. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (145)
แสดงประกาศทั้งหมด
14 ธ.ค. 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (17)
13 ธ.ค. 60 ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างผลิตและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21)
13 ธ.ค. 60 ราคากลาง จ้างผลิตและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์ (e-bidding) (16)
13 ธ.ค. 60 ราคากลาง จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดว์ (software)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20)
12 ธ.ค. 60 ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Software) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (39)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 3,959,342 ครั้ง