กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

first page 2560-08-09

women01

 

ฉบับที่ ๔๐...วันที่ 10 สิงหาคม 2560 (เข้าดู 30 ครั้ง)
ฉบับที่ ๔๐๐/๒๕๖๐
ฉบับที่ ๓๙...วันที่ 8 สิงหาคม 2560 (เข้าดู 33 ครั้ง)
ฉบับที่ ๓๙๙/๒๕๖๐
ฉบับที่ ๓๙...วันที่ 8 สิงหาคม 2560 (เข้าดู 26 ครั้ง)
ฉบับที่ ๓๙๘/๒๕๖๐
แสดงข่าวทั้งหมด
26 มิ.ย. 60 รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (177)
20 มิ.ย. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (173)
16 มิ.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (237)
12 มิ.ย. 60 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (253)
2 มิ.ย. 60 ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (212)
แสดงประกาศทั้งหมด

จำนวน 3,892,365 ครั้ง

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม