กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
ฉบับที่ 101/2562...วันที่ 13 ธันวาคม 2561 (เข้าดู 16 ครั้ง)
ฉบับที่ 101/2562 คุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม มุ่งสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
ฉบับที 100/2562 ...วันที่ 13 ธันวาคม 2561 (เข้าดู 26 ครั้ง)
ฉบับที 100/2562 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธฺฯ เข้าชี้แจงร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ โดยวิป สนช. มีมติเห็นชอบให้นำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
ฉบับที่ 99/2562 ...วันที่ 11 ธันวาคม 2561 (เข้าดู 26 ครั้ง)
ฉบับที่ 99/2562 คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมหลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ”
แสดงข่าวทั้งหมด
13 ธ.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (40)
26 พ.ย. 61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต้งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (161)
7 พ.ย. 61 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชา ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (265)
7 พ.ย. 61 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (151)
26 ต.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (315)
แสดงประกาศทั้งหมด
26 ต.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (920)
12 ต.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ (สอบภาคปฏิบัติและสอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (1311)
19 ก.ย. 61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมถรรนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (2296)
17 ก.ย. 61 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษากฏหมายประจำคลินิกยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ส่วนกลาง) (413)
10 ก.ย. 61 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฏหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง) ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือก เป็นที่ปรึกษากฏหมายประจำคลินิกยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (397)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 4,274,437 ครั้ง