Print

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการทดสอบความรู้อาวุธศึกษา และทักษะการใช้อาวุธปืน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ(ด้านคุ้มครองพยาน) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Hits: 2527