กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
คุ้มครองสิ...วันที่ 15 กันยายน 2564 (เข้าดู 7 ครั้ง)
คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมรับเรื่องร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม กรณีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อ "นรกบนดิน"
รมว.ยุติธร...วันที่ 15 กันยายน 2564 (เข้าดู 10 ครั้ง)
รมว.ยุติธรรม เร่งกรมคุ้มครองสิทธิฯ ช่วยเยียวยาพลเมืองดี ที่ถูกตีหัวเจ็บสาหัส หลังช่วยเหลือตำรวจจับตัวชายอาการคลุ้มคลั่งจะทำร้ายผู้อื่น
วันที่ 2 กันยายน 2564 (เข้าดู 28 ครั้ง)
"คุ้มครองสิทธิฯ" ห่วงใยผู้สื่อข่าวที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงจนถูกลูกหลง ส่ง จนท.เชิงรุก แจ้งสิทธิและรับคำขอ ตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ มุ่งให้ความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตามนโยบาย รมต.ยธ.
แสดงข่าวทั้งหมด
ฉบับที่ 966/2564...วันที่ 15 กันยายน 2564 (เข้าดู 10 ครั้ง)
ฉบับที่ 966/2564 คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ครั้งที่ 4/2564
ฉบับที่ 965/2564...วันที่ 15 กันยายน 2564 (เข้าดู 6 ครั้ง)
ฉบับที่ 965/2564 คุ้มครองสิทธิฯ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการฯ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสที่กรมฯ ได้รับ 3 รางวัลการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564
ฉบับที่ 964/2564...วันที่ 15 กันยายน 2564 (เข้าดู 6 ครั้ง)
ฉบับที่ 964/2564 คุ้มครองสิทธิฯ ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 4/2564 พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2564 นี้
แสดงข่าวทั้งหมด
27 ส.ค. 64 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (169)
10 ส.ค. 64 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (73)
2 ส.ค. 64 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน (97)
28 ก.ค. 64 ประกาศเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ การประเมินบุคคล และผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (78)
15 ก.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (132)
แสดงประกาศทั้งหมด
15 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ สิทธิมนุษยชน รูปแบบแผ่นพับ (ผลิตเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11)
14 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ในพื้นที่สำนักงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ชั้น ๑ ชั้น ๕ และชั้น ๖ จำนวน ๖,๒๒๔ ตารางเมตร (3)
14 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่เกียรติคุณ และปกประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6)
10 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตสรุปผลการดำเนินกิจกรรม สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ สำหรับท้องถิ่น/ประชาชน สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก (7)
6 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13)
แสดงข่าวทั้งหมด
7 ก.ย. 64 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (159)
1 ก.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ส่วนกลาง) (139)
30 ส.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (187)
20 ส.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้สมัครบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง) ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (329)
3 ส.ค. 64 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (321)
แสดงข่าวทั้งหมด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

หนังสือพิมพ์ The Nation

จำนวน 4,913,088 ครั้ง