กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
ฉบับที่ ๗๙/...วันที่ 18 มกราคม 2561 (เข้าดู 10 ครั้ง)
ฉบับที่ ๗๙/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑0 ปี วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
ฉบับที่ ๗๘/...วันที่ 18 มกราคม 2561 (เข้าดู 11 ครั้ง)
ฉบับที่ ๗๘/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ หนังสือพิมพ์มติชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชน และก้าวเข้าสู่ปีที่ 41
ฉบับที่ ๗๗/...วันที่ 29 ธันวาคม 2560 (เข้าดู 52 ครั้ง)
ฉบับที่ ๗๗/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อหารือข้อราชการและบรูณาการร่วมกัน
แสดงข่าวทั้งหมด
16 ม.ค. 61 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (64)
15 ม.ค. 61 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (77)
28 ธ.ค. 60 รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (542)
17 พ.ย. 60 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลปและผลงานเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (382)
7 พ.ย. 60 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (195)
แสดงประกาศทั้งหมด
12 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31)
11 ม.ค. 61 ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ฉบับที่ 3 (ระยะที่ 2) (22)
11 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19)
11 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ วันที่ 21-23 มกราคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24)
10 ม.ค. 61 ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ฉบับที่ 2 (ระยะที่ 2) (27)
แสดงข่าวทั้งหมด
5 ม.ค. 61 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (166)
29 ธ.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (136)
25 ธ.ค. 60 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษย (99)
22 ธ.ค. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (119)
7 ธ.ค. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน (191)
แสดงข่าวทั้งหมด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

จำนวน 3,976,829 ครั้ง