กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
กระทรวงยุต...วันที่ 25 เมษายน 2561 (เข้าดู 405 ครั้ง)
กระทรวงยุติธรรมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อรายงานการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศต่าง ๆ ประจำปี 2560 (The 2017 Country Reports on Human Rights Practices) ซึ่งออกโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
กรมคุ้มครอ...วันที่ 15 มีนาคม 2561 (เข้าดู 643 ครั้ง)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ช่วยเหลือทางกฎหมายและแจ้งสิทธิฯ กรณีคุณตาซาเล้งถูกวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนและทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ
กรมคุ้มครอ...วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (เข้าดู 500 ครั้ง)
กรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่เชิงรุกจังหวัดชลบุรี มอบเงินแก่ทายาทผู้เสียหายและผู้เสียหายในคดีอาญา
แสดงข่าวทั้งหมด
ฉบับที่ ๒๘...วันที่ 19 มิถุนายน 2561 (เข้าดู 10 ครั้ง)
ฉบับที่ ๒๘๔/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อหารือข้อราชการ และแจ้งนโยบายนายกรัฐมนตรีในการป้องกันและปราบปรามการกระทำทรมานและการบังคับให้หายสาบสูญ
ฉบับที่ ๒๘...วันที่ 18 มิถุนายน 2561 (เข้าดู 20 ครั้ง)
ฉบับที่ ๒๘๓/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดฝึกอบรมความรู้กฎหมายและคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม ณ จังหวัดเพชรบุรี
ฉบับที่ ๒๘...วันที่ 15 มิถุนายน 2561 (เข้าดู 34 ครั้ง)
ฉบับที่ ๒๘๒/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พัฒนาบุคลากรเสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต “งานได้ผล คนเป็นสุข”
แสดงข่าวทั้งหมด
11 มิ.ย. 61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุุคล และผลงานเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (126)
23 พ.ค. 61 ประกาศ การเลื่อนรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (260)
8 พ.ค. 61 หลักเกณฑ์การสรรหาและประเมินสมรรถภาพพนักงานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพยาน เพื่อทำหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยแก่พยายานในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยายานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 (236)
4 พ.ค. 61 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงารเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (279)
23 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงดำเเหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (483)
แสดงประกาศทั้งหมด
13 มิ.ย. 61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (136)
8 มิ.ย. 61 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (970)
7 มิ.ย. 61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (634)
1 มิ.ย. 61 ประกาศประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและแผนปฏิบัติการ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (165)
1 มิ.ย. 61 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโบายและแผนปฏิบัติการ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (178)
แสดงข่าวทั้งหมด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

จำนวน 4,123,997 ครั้ง