กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
ฉบับที่ 358/2562...วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 (เข้าดู 3 ครั้ง)
ฉบับที่ 358/2562 กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมเผยแพร่ความรู้และรวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานประเทศตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ 3 (ระยะที่ 1) (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ฉบับที่ 357/2562...วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 (เข้าดู 2 ครั้ง)
ฉบับที่ 357/2562 กรมคุ้มครองสิทธิฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรตัวคูณโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ เครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัย 5 ภาค
ฉบับที่ 355/2562...วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 (เข้าดู 4 ครั้ง)
ฉบับที่ 355/2562 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (CCPCJ) สมัยที่ 28
แสดงข่าวทั้งหมด
16 พ.ค. 62 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (184)
8 พ.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ระดับเชี่ยวชาญ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (217)
23 เม.ย. 62 ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล และผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (278)
2 เม.ย. 62 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต้งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (251)
1 เม.ย. 62 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต้งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (181)
แสดงประกาศทั้งหมด
17 พ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮบ 6217 กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18)
15 พ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25)
14 พ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์อนิเมชั่นเผยแพร่และขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27)
14 พ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22)
14 พ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23)
แสดงข่าวทั้งหมด
15 มี.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (652)
26 ก.พ. 62 ประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) เพื่อคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (462)
21 ก.พ. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบภาคปฏิบัติ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (794)
25 ม.ค. 62 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (1732)
26 ต.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (1718)
แสดงข่าวทั้งหมด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

จำนวน 4,390,082 ครั้ง