กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

นายภูชิชญ์  จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ พื้นที่ 3

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ 3 จังหวัด เชียงใหม่

เลขที่ 47/15-17 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 053 217 104-5

โทรสาร 053 217 106

เชียงใหม่

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อาคารช้างเผือกเรสซิเด้นท์ 25/1 ซอย2 ถ.ช้างเผือก ต.ตรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053 231 157

โทรสาร 053 231 158

เชียงใหม่(ฝาง)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เลขที่ 2/8 ม.14 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

โทรศัพท์ 053 382 148

โทรสาร 053 382 162

เชียงราย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053 150 190

โทรสาร 053 177 339

แม่ฮ่องสอน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่9/4 โครงการแม่ฮ่องสอนพลาซ่า ซ.5 ถ.ขุนลมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ 053 612 080

โทรสาร 053 612 077

แพร่

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่ อาคารฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัด เลขที่20 ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000

โทรศัพท์ 054 522 528, 054 521 866

โทรสาร 054 521 866

น่าน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน เลขที่ 7/70 ถ.เจ้าฟ้า ต.ในเวียง  อ.เมือง จ.น่าน 55000

โทรศัพท์ 054 775 820

โทรสาร 054 775 820

พะเยา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา อาคารศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ชั้น2 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 054 449 705

โทรสาร 054 449 706

ลำปาง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง เลขที่ 502-506 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง

จ.ลำปาง 52100

โทรศัพท์ 054 227 768

โทรสาร 054 225 478

ลำพูน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน เลขที่ 159/7 ม.10 ตรงข้ามสถานีขนส่งจังหวัด ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

โทรศัพท์ 053 525 510

โทรสาร 053 525 510

อุตรดิตถ์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่8 ถ.ศรอัสนีย์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 055 830 832

โทรสาร 055 830 833

ตาก

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก อาคารศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ชั้น2 อ.เมือง จ.ตาก 63000

โทรศัพท์ 055 517 391

โทรสาร 055 516 996

ตาก(แม่สอด)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เลขที่ 2 ถ.ราชทัณฑ์ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

โทรศัพท์ 055 534 387

โทรสาร 055 534 218

สุโขทัย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย อาคารศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทรศัพท์ 055 613 483

โทรสาร 055 613 484

พิษณุโลก

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 89/1-2 หมู่ 12 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055 253 420 ต่อ 12

โทรสาร 055 253 421

กำแพงเพชร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ชั้น2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ 055 713 940-1

โทรสาร 055 713 940

เพชรบูรณ์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่329/18 อาคารศูนย์บริการท่องเที่ยวจังหวัด ถ.สามัคคชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056 726 458-9

โทรสาร 056 726 495

พิจิตร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร บริเวณทางเข้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

โทรศัพท์ 056 615 743

โทรสาร 056 615 708

นครสวรรค์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 4/34 ม.5 
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง

จ. นครสรรค์ 60000

โทรศัพท์ 056 882 073,056 882 037 ต่อ 1-7

โทรสาร 056 882 036

อุทัยธานี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี เลขที่23 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

โทรศัพท์ 056 571 336

โทรสาร 056 513 805