Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 512

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 ณ.ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการกรมจัดกิจกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

26062560