กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
    Total users online: 0 Members and 154 Guests Online
  • Total Messages: 26545
  • Total Sections: 1
  • Today Open: 0
  • Today Total Answer: 16
  • Total Subjects: 397
  • Total Categories: 6
  • Yesterday Open: 0
  • Yesterday Total Answer: 5
Time to create page: 0.671 seconds
Powered by Kunena Forum
Protected by R Antispam
Protected by R Antispam