กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
กรมคุ้มครอ...วันที่ 15 มีนาคม 2561 (เข้าดู 57 ครั้ง)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ช่วยเหลือทางกฎหมายและแจ้งสิทธิฯ กรณีคุณตาซาเล้งถูกวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนและทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ
กรมคุ้มครอ...วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (เข้าดู 209 ครั้ง)
กรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่เชิงรุกจังหวัดชลบุรี มอบเงินแก่ทายาทผู้เสียหายและผู้เสียหายในคดีอาญา
เอกสารประก...วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 (เข้าดู 330 ครั้ง)
เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการพัฒนากฎหมายและมาตรการในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดลิทธิและเสรีภาพ และจากการกระทำความผิดทางอาญา
แสดงข่าวทั้งหมด
12 มี.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (122)
12 มี.ค. 61 ประกาศ แก้ไขประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการปรับเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมเชี่ยวชาญ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (85)
7 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมเชี่ยวชาญ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (170)
23 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับเลือกเข้ารับการปรเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (182)
19 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (212)
แสดงประกาศทั้งหมด
15 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (1338)
9 มี.ค. 61 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (905)
6 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (329)
21 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (2568)
21 ก.พ. 61 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมถรรนะเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (367)
แสดงข่าวทั้งหมด

แผนปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๕๕ 

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๕๕  รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวน 4,047,377 ครั้ง