กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
29 ส.ค. 61 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรีือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวนการระดับต้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (351)
22 ส.ค. 61 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (330)
16 ก.ค. 61 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (336)
13 ก.ค. 61 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (240)
11 มิ.ย. 61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุุคล และผลงานเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (537)
แสดงประกาศทั้งหมด
21 ก.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการย้ายอินเตอร์เน็ตและย้ายโทรศัพท์ประจำที่ (7)
18 ก.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4)
18 ก.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน วัสดุอุปกรณ์ ของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ (6)
18 ก.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด เครื่องสแกนลายนิ้วมือและอุปกรณ์รับสัญญาณ IT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7)
18 ก.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อและติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ (สายไฟฟ้า สาย LAN) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4)
แสดงข่าวทั้งหมด
19 ก.ย. 61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมถรรนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (659)
17 ก.ย. 61 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษากฏหมายประจำคลินิกยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ส่วนกลาง) (123)
10 ก.ย. 61 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฏหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง) ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือก เป็นที่ปรึกษากฏหมายประจำคลินิกยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (191)
27 ส.ค. 61 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมประมาณ พ.ศ. 2561 (1003)
23 ส.ค. 61 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (3107)
แสดงข่าวทั้งหมด

แผนปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๕๕ 

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๕๕  รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวน 4,202,101 ครั้ง