กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
 มกราคม 2563 คดีหมายเลขแดงที่ 13954-2562
 มกราคม 2563 คดีหมายเลขแดงที่ 11786-2562
 มกราคม 2563 คดีหมายเลขแดงที่ 11604-2562
 
 ธันวาคม 2562 คดีหมายเลขแดงที่ 12396-2562
 
 พฤศจิกายน 2562 คดีหมายเลขแดงที่ 9996-2562
 พฤศจิกายน 2562 คดีหมายเลขแดงที่ 8963-2562
 
 ตุลาคม 2562 คดีหมายเลขแดงที่ 7492-2562
 
 กันยายน 2562 คดีหมายเลขแดงที่ 8222-2562
 
 สิงหาคม 2562 คดีหมายเลขแดงที่ 8071-2562
 สิงหาคม 2562 คดีหมายเลขแดงที่ 2784-2562
 
 กรกฎาคม 2562 คดีหมายเลขแดงที่ 2186-2562
 
 มิถุนายน 2562 คดีหมายเลขแดงที่ 1331-2562
 
 พฤษภาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 2088/2561
 พฤษภาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 92/2562
 พฤษภาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 2081/2561
 พฤษภาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 57/2562
 พฤษภาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 2066/2561
 พฤษภาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 2107/2561

 พฤษภาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 2120/2561

 

 เมษายน 2562 คดีหมายเลขดำที่ 2188/2561
 เมษายน 2562 คดีหมายเลขดำที่ 2065/2561

 เมษายน 2562 คดีหมายเลขดำที่ 2060/2561

 

 มีนาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1992/2561
 มีนาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1991/2561
 มีนาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1734/2561

 มีนาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1942/2561

 

 กุมภาพันธ์ 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1736/2561
 กุมภาพันธ์ 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1712/2561
 กุมภาพันธ์ 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1773/2561
 กุมภาพันธ์ 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1990/2561

 กุมภาพันธ์ 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1995/2561

 

 มกราคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1324/2561

 

 พฤศจิกายน 2561 คดีหมายเลขดำที่ 2161/2561
 พฤศจิกายน 2561 คดีหมายเลขดำที่ 960/2561

 พฤศจิกายน 2561 คดีหมายเลขดำที่ 961/2561

 

 ตุลาคม 2561 คดีหมายเลขดำที่ 1116/2561
 ตุลาคม 2561 คดีหมายเลขดำที่ 959/2561