กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

แบบคำขอรับสิทธิ์การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ >> ดาวน์โหลด <<

แบบคำขอนำข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์  >> ดาวน์โหลด <<

แบบคำขอติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม >> ดาวน์โหลด <<

แบบคำขอบริการซ่อมระบบ ฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์  >> ดาวน์โหลด<<