กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

แบบคำขอรับสิทธิ์การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ >> ดาวน์โหลด <<

แบบคำขอนำข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์  >> ดาวน์โหลด <<

แบบคำขอติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม >> ดาวน์โหลด <<

แบบคำขอบริการซ่อมระบบ ฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์  >> ดาวน์โหลด<<

 

 คู่มือการยื่นคำร้องขอรับบริการขอรับสิทธิ์การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9.3.2563

 

ตัวอย่างแบบคำขอรับสิทธิ์การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 

คู่มือการยื่นคำร้องขอรับบริการนำข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์

web