กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

14.11.2561.1

14.11.2561.2

14.11.2561.3

14.11.2561.4

 

ชุดความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน กฎหมายแก่ประชาชน สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

 

 

"แชร์แต่เช้า" เป็นวิดีโอเผยแพร่ชุดความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน

กฎหมายแก่ประชาชน จำนวน ๑๐ เรื่อง ดังนี้

1. รู้ก่อน “หย่า”

 

 

2. ไม่อยากเจ็บฟรี ตายฟรี ต้องทำประกันภัยภาคบังคับ

 

3. เมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกข่มขืน ?

 

4. บัตรประชาชนหาย ไม่ใช่เรื่องเล่น เสี่ยงถึงติดคุก

 

5. ยิงปืนขึ้นฟ้า มีโทษหนักหลายข้อหา

6. เป็น “คุณแม่วัยใส” ไม่ได้ สดใสอย่างที่คิด

 

7. ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก แม้เด็กจะยินยอมก็ผิด

 

8. โพสแบบไหน กดไลค์อย่างไร ไม่ให้ผิดกฎหมาย

 

9. “ค้ามนุษย์” คืออะไร

 

10. หนี้นอกระบบ คิดก่อนกู้

 

สื่อ สปอต (Radio spot) ชุดความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน กฎหมายแก่ประชาชน
จำนวน ๑๐ เรื่อง ดังนี้
๑. รู้ก่อน “หย่า”
๒. ไม่อยากเจ็บฟรี ตายฟรี ต้องทำประกันภัยภาคบังคับ
๓. เมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกข่มขืน ?
๔. บัตรประชาชนหาย ไม่ใช่เรื่องเล่น เสี่ยงถึงติดคุก
๕. ยิงปืนขึ้นฟ้า มีโทษหนักหลายข้อหา
๖. เป็น “คุณแม่วัยใส” ไม่ได้ สดใสอย่างที่คิด
๗. ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก แม้เด็กจะยินยอมก็ผิด
๘. โพสแบบไหน กดไลค์อย่างไร ไม่ให้ผิดกฎหมาย
๙. “ค้ามนุษย์” คืออะไร
๑๐. หนี้นอกระบบ คิดก่อนกู้


สามารถ ดาวโหลดไฟล์สื่อสปอตได้ที่ ลิ้ง

 

 

โครงการพัฒนาชุดความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน

เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายด้านต่าง ๆ

ให้ความรู้แก่ประชาชน โดยภาษาที่เข้าใจง่าย และส่งถึงประชาชนได้

****************

โครงการ : พัฒนาชุดความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน

จัดทำโดย : กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ   กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กระทรวงยุติธรรม สายด่วน 1111 กด 77