Print
Parent Category: สำนักงานคุ้มครองพยาน
Hits: 937

 

 

เข้าพบพลเรือโทลือชัย รุดดิษฐ์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ได้หารือเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานในฐานความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง

   

 

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพยาน (เชิงรุก) ได้เข้าพบ พลตำรวจโท อนุรุต กฤษณะการะเกต ผบช.ศชต.

และพลตำรวจตรีวิชิต ปักษา ผบ.ตชด. ภาค ๔

 

เข้าพบ พลตรีวิวรรธ์ ปฐมภาค รองแม่ทัพ ภาค ๔ (รอง รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า) หารือเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานในฐานความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง

   

 

เข้าพบ พลตำรวจตรีวีรสิทธิ์ เพ็ชรคล้าย รอง ผบช.ภาค ๙ เพื่อหารือเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานและค่าตอบแทน