กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

การฝึกทักษะคุ้มครองพยาน สำนักงานคุ้มครองพยาน

ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ทำการฝึกสอนโดย พลร่มค่ายนเรศวร (ต่อจากหน่วยอรินทราช)

ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ (๔ วัน)

ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

wpo06

 

wpo07  wpo08

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่