กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

         ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2562 

         ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2562 

         ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2562 

        ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2562 

        ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 

        ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม  2562 

        ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม  2562 

        ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม  2562 

        ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม  2562 

         ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945ห้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม  2562 

        ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม  2562 

        ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม  2562 

        ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม  2562 

        ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่   1 กรกฎาคม  2562 

        ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 24  มิถุนายน  2562 

        ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 17  มิถุนายน  2562 

        ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2562 

        ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน  2562 

        ผลการดำเนินงาน กพส.1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 

        ผลการดำเนินงาน กพส.1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 

       ผลการดำเนินงาน กพส.1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 

       ผลการดำเนินงาน กพส.1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

       ผลการดำเนินงาน กพส.1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

        ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 

        ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2562 

        ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562 

        ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945 ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2562 

         ผลการดำเนินงาน กพส.   1138516945 ห้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 

         ผลการดำเนินงาน กพส.   1138516945 ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม   2562 

         ผลการดำเนินงาน กพส.   1138516945 ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม   2562 

          ผลการดำเนินงาน กพส.   1138516945 ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม   2562 

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945 ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่   4 มีนาคม 2562 

         ผลการดำเนินงาน กพส.1138516945 ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่   28  กุมภาพันธ์   2562 

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945 ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่   11  กุมภาพันธ์   2562 

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945 ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่   31 มกราคม   2562 

         ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945 ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่   28 มกราคม   2562 

          ผลการดำเนินงาน กพส. 1138516945 ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่   21 มกราคม   2562 

          ผลการดำเนินงาน กพส.1138516945 ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่   14 มกราคม   2562 

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945 ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่   7 มกราคม   2562 

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945 ให้คำปรึกษากฎหมาย1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่   31 ธันวาคม   2561 

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945 ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่   30 พฤศจิกายน   2561 

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945 ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่   31 ตุลาคม    2561 

          ผลการดำเนินงาน กพส. 1138516945 ห้คำปรึกษากฎหมาย 1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก