กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

       

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่   30 กันยายน    2561 

          ผลการดำเนินงาน กพส. 1138516945 ให้คำปรึกษากฎหมาย 1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่   20  สิงหาคม    2561 

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945 ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่   6   สิงหาคม    2561 

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945 ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

รายงานข้อมูล ณ วันที่   31   กรกฎาคม    2561 

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945 ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่   23   กรกฎาคม    2561 

         ผลการดำเนินงาน กพส. 1138516945 ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่   16   กรกฎาคม    2561 

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945 ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่   25   มิถุนายน    2561 

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945 ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983 ร้องทุกข์  1138517038 เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่   20   มิถุนายน    2561 

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945 ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983 ร้องทุกข์ 1138517038 เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่   21   พฤษภาคม    2561

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่   15   พฤษภาคม    2561

         ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่    7   พฤษภาคม    2561

         ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่   4   พฤษภาคม    2561

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่  30   เมษายน     2561

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่  23   เมษายน     2561

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่  9    เมษายน      2561

         ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่  2    เมษายน      2561

         ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่  26  มีนาคม        2561

         ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่  19  มีนาคม        2561

         ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่  12  มีนาคม        2561

         ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์  1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์     2561

         ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์   1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์     2561

         ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์   1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์     2561

         ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์   1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม     2561

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์   1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม     2561

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์   1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม     2561

         ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์   1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม     2561

         ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์   1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่  8 มกราคม     2561

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์   1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่  3 มกราคม     2561

         ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์   1138517038  เชิงรุก

 • ายงานข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม     2560

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์   1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม     2560

         ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์   1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่  4  ธันวาคม     2560

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์   1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่  6  พฤศจิกายน 2560  

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์   1138517038  เชิงรุก

 • รายงานข้อมูล ณ วันที่  30 ตุลาคม 2560  

          ผลการดำเนินงาน กพส.  1138516945  ให้คำปรึกษากฎหมาย  1138516983  ร้องทุกข์   1138517038  เชิงรุก