กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กรมคุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมหารือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แนวทางการขอรับเงินค่าตอบแทนของผู้เสียหายในคดีอาญา กรณีผู้เสียหายต่างชาติ

   

กรมคุ้มครองสิทธิฯลงพื้นที่แจ้งสิทธิ กรณีเหตุการณ์หลังคาเหล็กร่วงทับผู้เสียหาย

    

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ ลงพื้นที่แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหาย ณ ศูนย์ประชาบดีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

  

กรมคุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมสัมมนา ก้าวต่อไปของสิทธิมนุษยชนกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

  

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕

   

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ จัดกิจกรรมเชิงรุกเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อวิทยุชุมชน และบุคลากรของโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ ลงพื้นที่แจ้งสิทธิและช่วยเหลือมารดาของเด็กหญิงซี (นามสมมุติ) อายุ ๑๐ ปี ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนกระทำชำเรา