กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

          เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม (วัดคลองสะท้อน) ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการเชิงรุก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดินทางลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและแจ้งสิทธิ ให้กับ นางบุญเรือง ดิษพงค์ อายุ ๕๐ ปี ภรรยาของ นายวิสัย พุ่มไพร อายุ ๕๒ ปี (ผู้เสียชีวิต) พ่อครัวโต๊ะจีนของร้านแห่งหนึ่ง ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันของกลุ่มวัยรุ่นกลางงานบวช ที่หมู่ ๑๑ ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา จนเกิดการตะลุมบอลและภายหลังมีการใช้อาวุธปืนยิงใส่กัน ทำให้นายวิสัย ซึ่งขณะนั้นกำลังเก็บเครื่องครัวออกจากงานบวช ถูกกระสุนปืนลูกหลงไม่ทราบขนาดเข้าหน้าอกขวา ๑ นัด ทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

          ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดย เจ้าหน้าที่ของศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่แจ้งสิทธิและให้ความช่วยเหลือให้กับนางบุญเรือง ดิษพงค์ดังนี้

             การแจ้งสิทธิการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน 

               ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยใน คดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔

             การแจ้งสิทธิการฟ้องร้องทางแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจากผู้กระทำความผิด ตามประมวล

               กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ และ มาตรา ๔๔/๒ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

             การให้คำปรึกษาข้อกฎหมายในเบื้องต้น

             การแจ้งสิทธิของสวัสดิการสังคมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และการขอรับการช่วยเหลือด้านอื่นๆ       

               ที่อยู่ในภารกิจกรมฯ ให้ทายาทผู้เสียหายได้ทราบ

 

*************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๔  มกราคม ๒๕๕๖/จินตนาถ/ข่าว