กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

37003602 2090239190986170 1001311826232737792 n

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) พร้อมร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี จำนวน ๑,๐๐๐ บาท โดยมี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่ง ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยดีเสมอมา

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ / พิชญ-ข่าว