กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายจร เนาวโอภาส คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการแก้ไขปัญหาอำเภอพนมสารคามและผู้แทนชาวบ้านตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่ของกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อร้องขอความเป็นธรรมและขอรับความช่วยเหลือจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งน้ำเสียซึ่งมีสารตะกั่วและแมงกานีสเจือปนในพื้นที่ของชาวบ้าน เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก โดยเรื่องดังกล่าวได้เคยมีการทำหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมโรงงาน และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมาแล้ว แต่การแก้ไขดังกล่าวล่าช้าและยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขที่ชัดเจน จึงเข้า ร้องขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อช่วยติดตามการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงช่วยดูแลและเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะรับเรื่องดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยในเบื้องต้นจะให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์และ                 ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย รวมถึงการแจ้งความช่วยเหลือในด้านกองทุนยุติธรรม นอกจากนี้จะทำหนังสือเพื่อแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ดีเอสไอ เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาร่วมประชุมและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน โดยจะให้มีผู้แทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป 

 

*************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๘ มกราคม ๒๕๕๖/อุษา/ข่าว