กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

271

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ บ้านสระทอง ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ (นางดวงพร นิยะพัตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์) มอบหมายให้ นางสาวเกศณี หวายลี้ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางสาวพจมาน พอกกล้า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ลงพื้นที่แจ้งสิทธิแก่ทายาทผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ จากกรณี นายภัคคพงษ์ จิตตารมย์ อายุ ๒๔ ปี ก่อเหตุใช้อาวุธปืน ยิงอดีตแฟนสาว คือ น.ส.ณัจฉรีญา ทาประจิตร หรือ น้องอุ้ม อายุ ๒๑ ปี (ผู้เสียหาย) เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชื่อดังแห่งหนึ่ง เสียชีวิต ก่อนจะยิงตัวเองตายตาม ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ บริเวณหน้าหมู่บ้านสหพร ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และทางญาติได้รับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในจังหวัดสุริทร์

          สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ได้แจ้งสิทธิแก่ทายาทของผู้เสียหาย กรณีตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย แนะนำหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมถึงแนะนำแนวทางการขอรับการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านกองทุนยุติธรรม หรือจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่เกี่ยวกับบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการขอรับคำขอ เพื่อให้ทายาทของผู้เสียหายได้ทราบถึงสิทธิในการช่วยเหลือและได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ / พิชญ-ข่าว