กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

267

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม รับเรื่องจาก นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ซึ่งนำครอบครัวของผู้เสียหายจำนวน 2 ราย จากกรณีเด็กชายวัย 10 เดือนที่เสียชีวิตปริศนาในเนอสเซอรี่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และกรณีเด็กชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งถูกครูทำโทษโดยใช้ไม้พลองตี จำนวน 99 ครั้ง จนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งทั้ง 2 กรณีเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยมี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและโฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมรับเรื่องดังกล่าว

สำหรับการรับเรื่องในครั้งนี้ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พิจารณาช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายจากกรณีเด็กชายวัย 10 เดือน ที่เสียชีวิตปริศนาในเนอสเซอรี่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตาม พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว ส่วนกรณีเด็กชายที่ถูกครูตี 99 ครั้ง ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากกรมฯ แล้วเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา แต่ขอให้กระทรวงยุติธรรมช่วยเหลือกรณีการชดใช้ค่าเสียหายจากคู่กรณี ซึ่งผู้เสียหายยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ก็ได้รับเรื่องและจะประสานการช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมต่อไป 

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

 

๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ / พิชญ.-ภาพ, พบพร-ข่าว