กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

         วันนี้ (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕) เวลา ๑๐.๓๐ น. พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดินทางลงพื้นที่เชิงรุก ณ วัดไตรรัตนาราม เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ เพื่อช่วยเหลือและแจ้งสิทธิให้กับนายไตรภพ เชิยงอินทร์ อายุ ๓๖ ปี บิดาของ      นายจตุพล เชียงอินทร์ อายุ ๑๘ ปี นักศึกษา ชั้น ปวช.ปีที่ ๑ โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจ  ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตบริเวณหน้าเต็นท์รถยนต์มือสอง บริเวณถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. และคนร้ายได้หลบหนีไป

          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้แจ้งสิทธิให้กับ นายไตรภพ ฯ ดังนี้

          •         การแจ้งสิทธิการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔

          •         การให้คำปรึกษาข้อกฎหมายในเบื้องต้น

          •         การแจ้งสิทธิของสวัสดิการสังคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

********************************************

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕