กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

73

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ว่าที่ร้อยตรีธนกร สถานานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 13/2560  ซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้มีการ พิจารณาคำขอผู้เสียหาย จำนวน 42 เรื่อง และได้มีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนฯให้ผู้เสียหาย จำนวนเงินทั้งสิ้น 25 เรื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,517,865 บาท

ในการนี้ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เป็นผู้แทน มอบของที่ระลึก และกล่าวอวยพร ให้แก่ นายชิงชัย โชติแสน อัยการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะอนุกรรมการฯและอนุกรรมการฯประจำจังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2561 อีกด้วย

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ / สชง.-ภาพ,พบพร-ข่าว