กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เข้าพบ ร้อยตำรวจเอกสุธี ต้นสกุล พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี พร้อมด้วย นายวิโรจน์ เสียมใหญ่ (เครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง) และนายสนิท หยงสตาร์ บิดาของนายพีระพงศ์ หยงสตาร์ อายุ ๒๒ ปี (ผู้เสียหาย) จากกรณีถูกรถกระบะเฉี่ยวชน จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส เพื่อเข้าร่วมในการเจรจารับฟังและสอบถามถึงความคืบหน้าทางคดี พร้อมทั้งแนวทางในการไกล่เกลี่ยและเรียกค่าสินไหมทดแทนจากคู่กรณีและบริษัทประภัยภัย โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในนคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ พร้อมทั้งสิทธิในการร้องขอให้ศาลจัดหาทนายความให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๒ วรรคสอง และการขอรับการช่วยเหลืออย่างอื่นที่อยู่ในภารกิจของกรมฯ รวมถึงสิทธิในด้านอื่นๆ อันพึงได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ

 

*************************************

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕/จินตนาถ/ข่าว