กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 13073042 1241237335886364 1434640974 o 113063849 1241237159219715 935672230 o 1


          เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ณ กระทรวงแรงงาน นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย โดยมี พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน
สำหรับในการประชุมดังกล่าวได้มีเรื่องเพื่อพิจารณาที่สำคัญ ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้
               1.แผนการดำเนินงานด้านการค้ามนุษย์
               2.แผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย
               3.ประเด็นคำถามในการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมหารือร่วมกับ สหภาพยุโรป เพื่อเสนอความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและ การค้ามนุษย์ในภาคประมง ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม ทั้งนี้ ในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการดำเนินคดีในส่วนการคุ้มครองพยานให้มีประสิทธิภาพ

******************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ / สคพ. – ภาพ / พบพร - ข่าว