กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 1132

1514

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.0๐ น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดโครงการ “คาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม” โดยได้รับเกียรติจาก นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอท่าแซะ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร ผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรท่าแซะ ตัวแทนยุติธรรมจังหวัดชุมพร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายผู้นำชุมชน จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วม
          สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายและประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ” โดย นายพัสกร เพชรในหิน ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ “กองทุนยุติธรรมกับการช่วยเหลือประชาชน” โดย นายเศรษฐวุฒิ เพชรสงค์ และ “การช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร” โดยวิทยากรจากศูนย์ดำรงธรรม นอกจากนี้ยังได้ เข้าพบ พ.ต.อ.ภคพล ทวิชศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร เพื่อมอบของที่ระลึก พร้อมประสานความร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับตำรวจ และ พบปะเจ้าหน้าที่ service point ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีตำรวจเมืองชุมพร อีกด้วย


********************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๑ ธันวาคม ๒๕๕๘/ศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ-ภาพ/พบพร-ข่าว
ได้รับข้อมูล ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘