กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 27 11 58 761682875 n

        วันนี้(วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กรมบังคับคดี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายปัจจยา สมบุญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๑ ปี วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งกรมบังคับคดีโดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ กรมบังคับคดี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ให้ความร่วมมือในการประสานงานราชการกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยดีเสมอมา

********************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘/ฉัตรชัย-ภาพ/ข่าว