กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

11992532 1095531500456949 738307544 n11944452 1095531507123615 717056632 n

          เมื่อวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรีพ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายพัสกร เพชรในหิน เลขานุการอนุกรรมการภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน ๒ ราย ได้แก่ ส.ต.ต.วรินทร์ชัย ยังเพชร จากกรณีถูกคนร้ายยิงเข้าที่บริเวณ ชายโครงขวาแฉลบฝั่งแขนด้านขวา เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ และ ด.ต. เดชา คำโส จากกรณีเข้าถูกคนร้ายแทงเข้าบริเวณหน้าท้องและหน้าอกรวม ๔ แผล เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๔๐,๐๐๐๐บาท
          ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจในการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ กรณี ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกระเบิด หรือถูกข่มขืนโดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด โดยสามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนตามกฎหมายดังกล่าวได้ ดังนี้
          ส่วนกลาง ยื่นได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (สำนักงานช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา) ชั้น ๒ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
          ส่วนภูมิภาค ยื่นได้ที่ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๑ – ๔ หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือ สถานีตำรวจทั่วประเทศ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๒๗๘๗ ,๐๘ ๙๙๖๗ ๓๔๐๓ และ สายด่วน โทร. ๑๑๑๑ กด ๗๗ และ ทางเว็บไซต์ www.rlpd.go.th

************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๓ กันยายน ๒๕๕๘ / เชิงรุก-ภาพ/พบพร-ข่าว