กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 IMG 1332IMG 1344


          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล นำโดย พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ผบช.น. และ พ.ต.อ.ก้องชาติ เลี้ยงสมทรัพย์ ผกก.สน.ฉลองกรุง มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ให้แก่ นายสมศักดิ์ อ่อนน้อม สามีนางสำรวย อ่อนน้อม (ผู้เสียหาย) และครอบครัว เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากกรณีผู้เสียหายถูกคนร้ายข่มขืน และใช้เถาวัลย์พันที่ลำคอ จนเสียชีวิตภายในป่าละเมาะ ริมคลองปลาทิว ซอยฉลองกรุง ๕๔ แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
          ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจในการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อ ผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ กรณี ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกระเบิด หรือถูกข่มขืน โดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด โดยสามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนตามกฎหมายดังกล่าวได้ ดังนี้
          ส่วนกลาง ยื่นได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา) ชั้น ๒ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
          ส่วนภูมิภาค ยื่นได้ที่ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๑ – ๔ หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือ สถานีตำรวจทั่วประเทศ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โทร.๐๘ ๙๙๖๗ ๓๔๐๓,๐๒ ๑๔๑ ๒๗๘๗,สายด่วน ๑๑๑๑ กด ๗๗ และทางเว็บไซต์ ww.rlpd.go.th

*************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ /ฉัตรชัย- ภาพ/ข่าว