กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

S  4096017S  4096019

 

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายพัสกร เพชรในหิน ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ร่วมกับ พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 และ พล.ต.ต.สำราญ ยินดีอารมณ์ ผบก.จว.นนทบุรี ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ จำนวน 30,000 บาท ให้แก่ นายสมพงษ์ สารภี (พลเมืองดี) จากกรณีเข้าช่วยจับคนร้ายชิงทรัพย์ที่หมู่บ้านบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จนได้รับบาดเจ็บกระดูกขาขวาหัก ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
          ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจในการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ กรณี ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกระเบิด หรือถูกข่มขืน โดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด โดยสามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนตามกฎหมายดังกล่าวได้ ดังนี้
          ส่วนกลาง ยื่นได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (สำนักงานช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา) ชั้น ๒ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
          ส่วนภูมิภาค ยื่นได้ที่ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๑ – ๔ หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือ สถานีตำรวจทั่วประเทศ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โทร. ๐๘ ๙๙๖๗ ๓๔๐๓ , ๐ ๒๑๔๑ ๒๗๘๗ และ สายด่วน โทร. ๑๑๑๑ กด ๗๗ และทางเว็บไซต์ www.rlpd.go.th


**************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๒๐ เมษายน ๒๕๕๘/ศูนย์-ภาพ/อุษา-ข่าว